microjet® Minimalmengenschmiersysteme
microjet® Minimum-Quantity-Micro-Lubrication  -   Voor elke toepassing

Sproeitechnologie

Werkprincipe van de microjet®  2-componenten sproeier

De 2-componentensproeier heeft een inwendige mengkamer waarin de vloeistof
met perslucht gemengd wordt tot fijne micropartikels en gemengd uittreedt uit het mondstuk.
Gelijktijdig stroomt perslucht door een ringkanaal parallel met de mengkamer en vormt bij het
uittreden uit de sproeimond een luchtmantel rond de straal van het olie-luchtmengsel. Deze
gebrevetteerde technologie verhindert enerzijds dat vloeistofpartikels in de omgevingslucht
terechtkomen en geeft anderzijds de sproeistraal een vaste richting. Door deze werkwijze
kunnen vele vloeistoffen nevelvrij versproeid worden.

Technologische voorsprong door innovatieve sproeitechniek

* zeer nauwkeurige en trefzekere sproeistraal
* sproeistraal wordt door luchtmantel tot op de bewerkingsplaats geleid
* vele vloeistoffen worden nevelvrij versproeid
* laag geluid 65 dB(A)
* besparing luchtverbruik t.o.v. conventionele sproeiers

 
© microjet® GmbH 2005 - Impressum